Førjulsmøter

I 2009 fikk vi jo endelig til en produsentstilling til festivalen. Men inntil videre har dette vært en prosjektstilling, noe som vi ikke kan ha i all fremtid. Derfor har vi i disse siste ukene før jul møter med våre tilskuddsgivere om fremtiden for denne produsentstillingen.

Vi gjør absolutt alt vi kan for å få på plass en fast stilling. Her sitter nestleder Susanne Amalie og gjør seg klar til et møte med Troms fylkeskommune og Sametinget.

20111219-111155.jpg

Jobben er enkel. Giverne må overbevises om at det er fornuftig og nødvendig å støtte oss med faste midler til en produsent. Selv om styret og staben er dyktige, så har vi ingen sjanse å arrangere festivalen uten en fast ansatt.

Susanne gleder seg også til å sette i gang arbeidet med å revidere Márkomeannus økonomiske prioriteringer i løpet av 2012.

Reklame